Ľubomír Vicen - Varius
Medvedzie 122/13–18
027 44 Tvrdošín

mobil:
0903 285 333
e-mail: info@varius.sk

Vítajte na stránkach spoločnosti Varius.

Spoločnosť Varius bola založená v januári 2003 s cieľom pomáhať organizáciám pri zvyšovaní ich konkurencieschopnosti tým, že im poskytuje kvalifikované poradenstvo pri zavádzaní manažérskych systémov až po certifikáciu niektorou certifikačnou organizáciou. Sme malá ale flexibilná firma. Naša spoločnosť ponúka služby, ktoré sa vždy prispôsobujú zákazníkovi a sme vždy schopní zabezpečiť všetky potrebné úkony a maximálne vychádzať v ústrety požiadavkám zákazníkov. Našim najvyšším cieľom je splniť očakávania zákazníka v čo najväčšej miere.

Nadobudnuté vedomosti a skúsenosti zaručujú vysokú kvalitu nami ponúkaných služieb. Spoločnosť Varius má vypracované účinné postupy a riešenia pre zabezpečenie činností v spojitosti s uplatnením manažérskych systémov.

Svojim zákazníkom dávame zmluvné záruky v oblasti dodržiavania kvality, dohodnutých termínov a cien. Zmluvne sa zaručujeme, že :

Vybudovaný systém manažérstva podľa zvolenej normy bude akceptovaný medzinárodne uznávanou akreditovanou certifikačnou spoločnosťou, čoho dôkazom bude úspešné vykonanie certifikačného auditu a získanie certifikátu potvrdzujúceho zhodu systému s požiadavkami príslušnej systémovej normy.

Dodržíme dohodnuté a odsúhlasené termíny, harmonogramy a ceny.

Copyright © 2013 varius.sk. Všetky práva vyhradené.

Profil

Profil     Manažérske systémy     Cena     Kontakt