Spoločnosť Varius Vám ponúka tieto služby v oblasti manažérskych systémov:

Poradenstvo pri tvorbe a zavádzaní manažérskych systémov:

- ISO 9001:2015 - Systém manažérstva kvality
- ISO 14001:2015 - Systém enviromentálneho manažérstva
- ISO 45001:2018 - Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
- ISO 37001:2016 - Systémy manažérstva proti korupcii
- AQAP 2110 Edition D, Version 1 - Požiadavky NATO na overovanie kvality pri návrhu, vývoji a výrobe
- ISO/IEC 27001:2013 - Systém manažérstva informačnej bezpečnosti
- ISO 50001:2018 - Systém energetického manažérstva
- ISO 3834-2:2005 - Požiadavky na kvalitu tavného zvárania kovových materiálov. Časť 2: Úplné požiadavky na kvalitu
- ISO 3834-3:2005 - Požiadavky na kvalitu tavného zvárania kovových materiálov. Časť 3: Normalizované požiadavky na kvalitu
- ISO 3834-4:2005 - Požiadavky na kvalitu tavného zvárania kovových materiálov. Časť 4: Základné požiadavky na kvalitu
- ISO/IEC 17025:2017 - Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií
- ISO/IEC 17020:2012 - Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu
- ISO 10006:2003 - Systémy manažérstva kvality v projektoch

Podpora pri údržbe manažérskych systémov:

- vykonávame interné audity
- vykonávame externé zákaznícke audity
- všetky ostatné činnosti

Manažérske systémy

Ľubomír Vicen - Varius
Medvedzie 122/13–18
027 44 Tvrdošín

mobil:
0903 285 333
e-mail: info@varius.sk

Copyright © 2013 varius.sk. Všetky práva vyhradené.

Profil     Manažérske systémy     Cena     Kontakt